TVOJDOM.SK

Vyzbrojte sa reguláciou

Tipy a triky - 21.1.2009

Často sú vysoké náklady na vykurovanie spôsobené nesprávnym nastavením vykurovacieho systému a nedostatočnou reguláciou tepla...

reklama

Dôsledkom toho je zbytočné prekurovanie, resp. výroba prebytočného tepla. Vyspelá regulačná technika je preto považovaná za najdôležitejšiu časť modernej vykurovacej sústavy vzhľadom na hospodárnosť, ekológiu a komfort obsluhy. Zabezpečuje, že všetky jednotlivé zariadenia vykurovacieho systému sú dokonale skoordinované a vymieňajú si medzi sebou informácie, za náklade ktorých optimalizujú svoju činnosť. Správne nastavená regulácia garantuje príjemnú tepelnú pohodu v dome aj bez toho, aby do nej bolo nutné často zasahovať.

Priestorová regulácia

Najjednoduchšia forma regulácie je pomocou priestorového termostatu. Regulátor teploty umiestnený v referenčnej miestnosti sníma teplotu okolia a podľa potreby, v súlade s nastavenými parametrami spína kotol. Na väčšine takýchto regulátorov je už možné nastaviť nie len teplotu, ale aj časový program vykurovania - napr. denný a nočný program, víkendový program a pod. Nevýhodou tohto systému je, že nie je možné navoliť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich špecifickej funkcie. Za optimálnu teplotu v obytnej miestnosti sa považuje 20 - 22°C, v spálni by to malo byť len 16 - 18°C. V kúpeľni je na dosiahnutie príjemnej pohody potrebných až 24°C, zatiaľ čo v chodbe celkom postačuje teplota 15°C. Pozor si treba dávať aj pri výbere miesta, kam regulátor so senzorom umiestnite. Ak je regulátor v teplej južnej miestnosti môže sa stať, že napr. severné miestnosti sa dostatočne nevykúria. Lepšie je umiestniť senzor do chladnejšej miestnosti a v ostatných miestnostiach regulovať teplotu za pomoci termostatického ventilu, ktorý je súčasťou radiátora.

Termostatické ventily

Termostatické ventily sa v súčasnosti zväčša využívajú ako doplnok k centrálnej regulácii. Termostatická hlavica obsahuje výplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou rozťahuje a tým uzatvára radiátorový ventil. Takýmto spôsobom je možné napr. upraviť výkon nesprávne navrhnutého radiátora. Ventily tiež zohľadňujú dodatočné tepelné zisky a znižujú tepelný výstup radiátora automaticky, keď miestnosť presiahne požadovanú teplotu napr. v dôsledku priameho slnečného žiarenia alebo z tepla pri varení.

Ekvitermická regulácia

Oveľa vyšší komfort aj efektívnosť než priestorová regulácia ponúka ekvitermická regulácia, ktorá využíva ako mernú veličinu vonkajšiu teplotu, a preto reaguje oveľa rýchlejšie. Samozrejme, senzory okrem vonkajšej teploty sledujú aj teplotu v miestnostiach a teplotu vykurovacieho média. Výkon kúrenia sa pritom automaticky prispôsobuje vonkajším teplotám, nastaveným časovým programom a zvolenej ekvitermickej krivke, ktorá zohľadňuje vykurovaciu sústavu a charakteristiku budovy. Aj pri prudkých poklesoch teploty je vďaka tomu zabezpečená prakticky konštantná vnútorná teplota.

Ekvitermická regulácia sa zvyčajne rieši ako súčasť vykurovacieho telesa a dnes je už bežnou súčasťou moderných modelov vykurovacích kotlov.

Inteligentná regulácia

Najkomfortnejším a najvyspelejším spôsobom regulácie vykurovania je inteligentná elektronická regulácia, ktorá má za pomoci senzorov umiestnených vo všetkých miestnostiach pod kontrolou teplotu v celom dome – v každej miestnosti zvlášť.

Mozgom celého systému je centrálna obslužná jednotka, ktorú je možné nainštalovať na ktoromkoľvek mieste v dome. Centrálna jednotka spravuje predvolené požiadavky obyvateľov a prostredníctvom káblového alebo rádiového spojenia koriguje regulátory v jednotlivých miestnostiach. Snímače na vykurovacích telesách hlásia skutočné tepelné požiadavky centrálnej jednotke a tá tieto údaje posiela do riadiacej jednotky kotla.

Systémová technika

Pri systémoch, kde sa kombinuje klasická forma vykurovania plynovým kotlom so solárny kolektorom alebo tepelným čerpadlom je regulácia o niečo zložitejšia, pretože treba skoordinovať zdvojené funkcie hlavných a doplnkových vykurovacích zariadení. Pri príprave teplej úžitkovej vody za pomoci solárnych kolektorov je napr. potrebná solárna regulácia, ktorá vychádza z intenzity slnečného svitu. So zosúladením všetkých systémových komponentov nám dnes pomáha počítačová technika tvoriaca domácu sieť alebo i napojenie cez internet. Súčasťou vyspelej systémovej techniky môže byť aj informačný a analytický systém, ktorý dokáže diagnostikovať poruchy, alebo hlási upozornenia týkajúce sa údržby.

Automatizácia

Automatická regulácia za pomoci inteligentného, počítačom kontrolovaného systému prináša pre užívateľa vysoký komfort – jednoduchosť a prehľadnosť ovládania, možnosť predprogramovania, prípadne aj ovládanie na diaľku cez mobil alebo cez internet. Zároveň je i zárukou bezchybného, bezpečného a maximálne efektívneho fungovania celého vykurovacieho a klimatizačného systému domu, čo sa odrazí na celkovej energetickej bilancii domu a finančných nákladoch na energie.

-les-
Foto: Vaillant

Diskusia
16.4.2011 22:38---
4.4.2011 7:33...
20.10.2010 20:46Re: Re: Re: regulácia
21.10.2009 7:04Re: Re: regulácia
21.10.2009 7:04Re: Re: regulácia
Súvisiace články
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.