TVOJDOM.SK

Ikebana – krása k nám prichádza prostredníctvom storočnej tradície

Tipy a triky - 13.6.2007

Japonský spôsob aranžovania kvetov má veľmi dlhú tradíciu. Svoje korene má ikebana možno v Indii a Japonci sa s ňou zoznámili v 6...

reklama
Japonský spôsob aranžovania kvetov má veľmi dlhú tradíciu. Svoje korene má ikebana možno v Indii a Japonci sa s ňou zoznámili v 6. – 7. storočí, keď do Japonska prenikal budhizmus z Číny. Ten používal umenie aranžovania kvetov na výzdobu obrazov a sôch Budhu vo svätyniach. Prvá japonská škola ikebany bola potom založená už roku 1541 v Kjóte; umenie aranžovania kvetov sa v ďalších storočiach rozvíjalo niekoľkými smermi, boli definované pravidlá jednotlivých štýlov. Starý štýl Nageire zo 16. – 17. storočia kládol dôraz na jednoduché kladenie stebiel. V 18. storočí vznikol klasický štýl Seike a ikebana dosiahla svoj vrchol rozvoja. 19. a 20. storočie prináša typické aranžovania kvetov do plochých misiek (štýl moribana), ktoré napodobňuje prírodnej scenérie. Moribana používa nízke nádoby s viditeľnou vodnou hladinou, ktorá zostáva voľná najmenej z jednej polovice. Vytvárajú sa tak krásne kontrasty hladkej hladiny a rastlín, ktoré sa v nej zrkadlia. Aby rastliny držali v požadovanom smere, aranžujú sa pomocou kovových stojanov s hrotmi (kenzan – ježko).

V 20. storočí vznikol avantgardný, takzvaný voľný štýl plný fantázie, vzďaľujúci sa konvenciám a používajúce nesúrodé materiály. Okrem toho existuje množstvo ďalších štýlov, i napríklad mini-ikebana, kde sa používa jediný kvet.

Storočná tradícia je populárna i dnes a umenie aranžovania kvetov sa vyučuje na mnohých školách. Cieľom tohoto spôsobu aranžovania je vyjadrenie harmónie s vesmírom.

Podstatou aranžovania rastlín podľa ikebany sú tri základné skladobné prvky a ich spojenie, dopĺňanie sa a prelínanie sa. Jednotlivé kvety, steblá alebo vetvičky symbolizujú tri elementy: nebo (vesmír), zem a človek (ľudstvo).

Nebo zastupuje rastlina najvyššia, ktorej stonka mieri nahor, človeka symbolizuje rastlina nižšia a konečne zem rastlina najnižšia, prisadená k miske. Napríklad váza s chryzantémou a pokrútenou borovicovou vetvou symbolizuje skaly, ktorými preteká rieka. Vetva borovice tu symbolizuje skaly a kamene a biele chryzantémy rieku alebo potok.

Dané sú i pomery jednotlivých stebiel, ich sklon, uhol, v akom vychádzajú z misky a smerujú do priestoru. Aby bolo možné v nízkych miskách takýto aranžmán vytvoriť – rastliny presne zafixovať a dať im požadovaný smer, je nevyhnutné mať podstavec s tŕňmi – kenzan alebo ježka, ktorý sa umiestni na dno nádoby a kvety sa do neho zapichujú tak, ako treba. Praktická pomôcka, ktorú nie je problém zohnať ani v našich kvetinárstvach.

-ag-
Foto: Archiv In

Súvisiace články:
Zoznámte sa s ikebanou!

Diskusia
10.11.2009 7:12Re: Re: Ikebana
7.7.2009 10:36Re: Ikebana
28.6.2009 9:31Ikebana
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.