TVOJDOM.SK

Stavebný úver a hodnotiace číslo

Financie a právo - 16.11.2005

Stavebné sporenie je úrokovo jeden z najvýhodnejších úverov určených na riešenie problematiky bývania. Ako hovorí už jeho názov,...

reklama
Stavebné sporenie je úrokovo jeden z najvýhodnejších úverov určených na riešenie problematiky bývania. Ako hovorí už jeho názov, kým získate nárok na úver, musíte najskôr istú, vopred určenú, dobu sporiť. Dĺžka sporenia však nie je jedinou podmienkou na získanie stavebného úveru. Do hry vstupuje aj takzvané hodnotiace číslo.

Pridelením cieľovej sumy vzniká klientovi stavebnej sporiteľne nárok na stavebný úver. Podmienkou na pridelenie cieľovej sumy je, aby zmluva o stavebnom sporení trvala minimálne dva roky. Sporiteľne si však stanovujú ešte ďalšie podmienky, ktoré musí klient splniť, ak chce stavebný úver získať. Prvá z nich je nasporenie daného percentuálneho podielu cieľovej sumy. V Prvej stavebnej sporiteľni je to aspoň štvrtina cieľovej sumy, v ČSOB Stavebnej sporiteľni 40 - 90 % cieľovej sumy (podľa typu sporenia) a vo Wüstenrot Stavebnej sporiteľni 40 - 60 % nasporenej sumy.

Ďalšou podmienkou na pridelenie klasického stavebného úveru je dosiahnutie určitej minimálnej hodnoty už spomínaného hodnotiaceho čísla. Hodnotiace číslo je teda jeden z parametrov, ktoré výrazne ovplyvňujú rýchlosť pridelenia úveru zo stavebného sporenia. Pokiaľ bude tento parameter narastať pomaly, budete na úver čakať dlho. Hodnotiace číslo zohľadňuje výšku a pravidelnosť vkladov, dobu sporenia a prípadné mimoriadne vklady. Systém jeho výpočtu zabezpečuje všetkým stavebným sporiteľom spravodlivosť prideľovania cieľovej sumy a získania stavebného úveru. Informácie o hodnotiacom čísle, ktoré vám momentálne prislúcha, nájdete vo výpise z účtu stavebného sporenia. Túto informáciu vám poskytnú aj v pobočke stavebnej sporiteľne alebo poradca stavebného sporenia. Parameter hodnotiaceho čísla každá sporiteľňa vypočítava inak a má aj úplne rozdielne hodnoty. Vo Wüstenrot Stavebnej sporiteľni musíte dosiahnuť hodnotu hodnotiaceho čísla 500 bodov, v Prvej stavebnej sporiteľni 64 bodov, v ČSOB Stavebnej sporiteľni podľa typu sporenia od 10,5 do 43 bodov. Podľa týchto údajov sa teda jednotlivé sporiteľne medzi sebou určite porovnávať nedajú. Vzorec výpočtu by však mal byť uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach tej ktorej sporiteľne. Býva v ňom zohľadnená veľkosť vkladov, pravidelnosť vkladov, prostredníctvom koeficientu variant sporenia (pri rýchlych variantoch rastie hodnotiace číslo rýchlejšie a nárok na úver získate skôr), mimoriadne vklady, výška cieľovej sumy, výška nasporenej sumy a výška úrokov a štátnej podpory. Tento parameter teda ukazuje, ako usilovne sporíte. Spôsob sporenia má teda na rýchlosť pridelenia úveru veľký vplyv - usilovnejší získajú nárok na úver skôr. Výška hodnotiaceho čísla sa prepočítava buď raz za štvrťroka alebo raz za mesiac. Čím častejšie dochádza k prepočtu, tým je to pre klienta lepšie. Ak sa nárok na úver posudzuje každý mesiac, nie len štyrikrát do roka, úver môže byť pridelený rýchlejšie.

Pretože sa výška jednotlivých minimálnych hodnôt hodnotiacich čísiel u rôznych sporiteľní nedá nijakým spôsobom porovnávať, pokiaľ potrebujete zistiť, za ako dlho by ste u jednotlivých sporiteľní pri rovnakom spôsobe sporenia získali nárok na úver, musíte si nechať nasimulovať priebeh stavebného sporenia s konkrétnym spôsobom vkladania peňazí. Túto službu by vám stavebné sporiteľne mali na požiadanie poskytnúť na všetkých pobočkách. V susednom Česku má väčšina stavebných sporiteľní na svojich stránkach pre záujemcov k dispozícii takzvané simulačné programy. Takéto programy umožňujú vytvoriť si konkrétnu predstavu o priebehu sporenia pri zadaní rôznych vstupných údajov. S ich pomocou je možné zistiť, aký efekt budú mať na pridelenie úveru mimoriadne vklady, zvýšenie alebo zníženie cieľovej sumy alebo zmena variantu sporenia. Takúto službu na svojich stránkach ponúkajú aj všetky tri stavebné sporiteľne pôsobiace na Slovensku, každá v inej podobe. Wüstenrot Stavebná sporiteľňa má jednoduchší simulačný program, v ktorom zadávate výšku úveru a formu jeho zaručenia. Na stránkach Prvej stavebnej sporiteľne zistíte priebeh sporenia podľa tarify sporenia a mesačného vkladu alebo, naopak, podľa cieľovej sumy. Program je tiež veľmi jednoduchý. ČSOB Stavebná sporiteľňa má na svojich stránkach najprepracovanejší program, tzv. modelovanie. Tento program zohľadňuje okrem pravidelných vkladov aj mimoriadne vklady, typ sporenia, cieľovú sumu a ďalšie údaje, takže sa s ním dá priebeh sporenia a prípadné pridelenie cieľovej sumy, a teda aj získanie stavebného úveru zistiť najpresnejšie.

Klasický stavebný úver zo stavebného sporenia získate najrýchlejšie, keď na účet v čo najkratšej dobe nasporíte čo najviac peňazí. Avšak ani okamžité vloženie potrebného percentuálneho podielu cieľovej sumy nemusí automaticky zaručiť pridelenie úveru hneď po zákonom daných dvoch rokoch od uzatvorenia zmluvy. Hodnotiace číslo sa počíta tak, že budete musieť čakať o niečo viac ako dva roky.

-koll-

Diskusia
Nikdo tento článek zatím nekomentoval. Buďte první...
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.