TVOJDOM.SK

Lacná poistka? Nebezpečenstvo podpoistenia!

Financie a právo - 14.1.2009

Podhodnoteniu nehnuteľnosti pri uzatváraní poistenia mnohí podľahnú z toho dôvodu, že mesačná splátka poistného je nižšia a majú pocit, že ušetria.

reklama

Ale neuvedomujú si dôsledky, ktoré sa dostavia v momente poistnej udalosti...

Postoj k poisteniu domácnosti alebo nehnuteľnosti je častokrát rôzny. Niektorí majú negatívne skúsenosti, pretože v situácii, keď sa chceli spoľahnúť na svoje poistenie, rozčarovaní zistili, že tento ich konkrétny prípad je vo výlukách. Iným už poistka „zachránila krk“ a nedajú na ňu dopustiť.

Aby sa poistenie nestalo iba zbytočným vyhadzovaním peňazí, treba dbať na pokrytie rizika, ktoré by mohli držiteľa nehnuteľnosti finančne položiť, napríklad živelné udalosti, odcudzenie, vandalizmus alebo zodpovednosť za spôsobené škody, prípadne škody spôsobené z držby nehnuteľnosti. Ďalším nevyhnutným faktorom je správne nastavenie parametrov poistnej zmluvy, takže nech máme poistnú zmluvu akokoľvek postavenú, treba správne stanoviť poistnú sumu a predísť tak podpoisteniu.

Poistná suma a podpoistenie

Za poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti si platíme, aby v prípade poistnej udalosti – vykradnutie, vytopenie susedmi, zatopenie pivnice a. i., sme nemuseli celú sumu platiť z vlastného vrecka, ale aby nám poisťovňa preplatila opravu škody.

Keď sa držiteľ nehnuteľnosti rozhodne poistiť svoj majetok, musí si dobre zvážiť výšku poistnej sumy, na ktorú ho poistí. Správne stanovenie poistnej sumy je veľmi dôležité. O výške poistných súm pri poistení spravidla rozhoduje klient sám. Preto by práve jemu malo záležať na tom, aby boli čo najpresnejšie. Poistné plnenie pri poistení jeho majetku by malo zodpovedať skutočným nákladom na obnovenie alebo opätovné obstaranie poškodenej alebo zničenej veci.

Keď potrebuje majiteľ stanoviť poistnú sumu staršej nehnuteľnosti, mal by vychádzať z ceny, za ktorú je možné kúpiť vec v súčasnosti. Pri nehnuteľnostiach sa na stanovenie novej hodnoty používa znalecký štandard. Najväčším rizikom je podpoistenie majetku.

Čo je to podpoistenie?

Podpoistenie je nežiadúci jav, kedy poistná suma je podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty. Z toho vyplýva, že podpoistenie je nevýhodné najmä pre poisteného v prípade poistnej udalosti. Môže sa totiž stať, že dostanete od poisťovne oveľa nižšiu náhradu za poškodený majetok, ako je výška škody na ňom.

Opačným javom je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, čo tiež nie je v poriadku, pretože poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci.

Príklad podpoistenia v praxi

Držiteľ nehnuteľnosti si poistil domácnosť na hodnotu 200tisíc korún. Jej skutočná hodnota je však 400tisíc korún, to znamená len na jednu polovicu jej skutočnej hodnoty. Ide teda o 50percentné podpoistenie, a tak v prípade škody za 200.000 Sk, bude majiteľovi vyplatená len jedna polovica, teda 100.000 Sk. A to je iste pomerne veľká strata.

V každom prípade nie je na škodu veci skontrolovať si svoje poistenie a pouvažovať, či stanovená poistná suma je stále aktuálna. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť navýšiť poistnú sumu, prípadne zvoliť si indexáciu, čo je každoročné automatické navýšenie poistnej sumy a poistného v závislosti od inflácie, aby sa v priebehu rokov predišlo podpoisteniu.

-aerd-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
15.7.2013 18:53podpoistenie
2.12.2009 7:12Re: poistka
15.1.2009 10:22poistka
Súvisiace články
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.