TVOJDOM.SK

Staviame plot pevný od základu

Stavba a rekonštrukcia - 10.9.2009

Plot vymedzuje hranice pozemku a je vzhľadovo veľmi výraznou súčasťou domu. Aby dobre plnil svoje funkcie, musí spĺňať určité podmienky.

reklama

Dobré základy a stabilita

Ploty sú bežnou súčasťou stavieb, s výnimkou lokalít, kde je ich stavba, väčšinou z dôvodov urbanistických či technických, zakázaná. Preto by mal vzhľadom i konštrukciou zodpovedať objektu, ktorý obklopuje, a býva tiež obvykle zahrnutý hneď do návrhu novostavby či rekonštrukcie domu. A zatiaľ čo v prípade vzhľadu sa fantázii v určitom zmysle medze nekladú, jeho technické prevedenie vyžaduje dodržanie základných postupov. Ešte než začneme plot stavať, je nutné zamerať skutočné rozmery a hranice pozemku. Mali by sme sa tiež dohovoriť s majiteľmi okolitých parciel, aký typ plota je vyhovujúci. Ploty samozrejme nemusia byť na danom mieste všetky rovnaké, estetickejšie však je, keď sú aspoň typovo a výškovo podobné.

Ako prvé vytýčime stĺpiky v rohoch pozemku a stĺpiky bránky a vrát. Tieto prvky je nutné dobre ukotviť. Pri ľahkom plote k tomu stačí len obsypanie kameňmi a riadne utlačenie, pevnejší plot vyžaduje osadenie stĺpikov na základové pätky či pásy z betónu prekladaného kameňom alebo vystuženého armovacím železom. Základy musia dosahovať nezámrznú hĺbku. Kvalitnému založeniu plotu treba venovať veľkú pozornosť, pretože na jeho prevedení závisí životnosť celého oplotenia.

Základným prvkom je stĺpik

Stĺpiky sú základným konštrukčným prvkom celého plota. Môžu byť z rôznych materiálov, zásadou je pevnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Historicky najstaršími materiálmi sú drevo a kameň. Na drevené stĺpiky je najvhodnejšie dubové či borovicové drevo, ktoré je odolnejšie voči vlhkosti. Dbáme na dôkladnú impregnáciu spodnej časti stĺpika, prípadne je ich možné osadiť do kovových pätiek.

Stĺpiky z kameňa patria do skupiny murovaných prvkov, okrem prírodných materiálov – opuky, pieskovca, bridlice, kremeňa či žuly, sa používajú i tehly a tvárnice či prefabrikované plotové betónové tvarovky. Kamenné oplotenie môže byť urobené z prostého lomového kameňa, kyklopského alebo riadkového muriva, prvky môžu byť kladené i do väzby, tehly a tvárnice sú kladené na maltu a kladené tiež do väzieb. Betónové tvarovky predstavujú najrýchlejší variant prevedenia, stavba je presná, súčasťou oplotenia sú i soklové a ukončovacie prvky, ktoré majú funkciu ochrannú i estetickú. Murované stĺpiky zostávajú často neomietnuté, je preto nutné dbať na kvalitné pojivo a precízne prevedenie murárskych prác.

Medzi stĺpiky je osadená plotová výplň, najčastejšie drevená či železná, ktorá je základným estetickým parametrom oplotenia a mala by tiež zodpovedať charakteru stavby. Pri drevených prvkoch je dôležité ich zakončenie – mali by byť zošikmené či zaoblené, aby z nich dobre stekala voda. Kovové prvky môžu byť jednoduché alebo ozdobne kované a môžu korešpondovať s prvkami na hlavnom objekte, napríklad so zábranami pre hrantíky na oknách, kovaním na vstupných dverách, zábradlím a podobne.

Iné varianty oplotenia

Ďalším materiálom na prevedenie stĺpikov je železo, teda obvykle oceľová rúrka ukončená zátkou proti vtekaniu vody. Rúrka je vsadená do betónu, túto časť nenatierame, iba čiastočne odstránime hrdzu, aby sa betón dobre prilepil. Rohové stĺpiky môžu mať na zaistenie vyššej stability šikmé vzpery. Medzi rúrky sa potom obvykle naťahuje drôtené pletivo. Tento typ oplotenia sa používa väčšinou na pozemky väčších rozmerov.

Najmenej obvyklé sú stĺpiky z odolných plastov, vystužené oceľovými drôtmi. Asi najpevnejším, a tiež najdrahším oplotením sú podmurovky a ohradové múry. Z dôvodu vyšších finančných nákladov sa tento typ oplotenia používa skôr v prednej časti pozemku – na predzáhradkách a podobne. Podmurovky a ohradové múry sú založené na klasickom základe v nezámrznej hĺbke, od nej by mali byť oddelené hydroizoláciou proti vzlínaniu vlhkosti. Postavené môžu byť z materiálov pre murované stĺpiky, keramika sa používa iba ako obkladový materiál.

-Dana D. Daňková-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
15.8.2010 17:12Re: Re: plot
27.4.2010 7:30Re: plot
4.4.2010 9:37Re: plot
10.1.2010 12:05Re: Re: plot
24.11.2009 10:43plot
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.