TVOJDOM.SK

Manažovanie stavby je služba aj pre drobných stavebníkov

Stavba a rekonštrukcia - 21.6.2012

Zariadiť všetko, čo je potrebné pre získanie nového rodinného domu tak, aby príprava stavby a výstavba nenarušili pohodlie a pracovný režim, je snom každého malého stavebníka, ktorí sa odhodlá stavať dom svojpomocne. Tento sen je možné dosiahnuť využitím služieb manažéra stavby.

reklama

V súčasnosti exituje celý rad firiem, ktoré zabezpečujú stavbu rodinného domu na kľúč. Vo väčšine prípadov si však potenciálny stavebník musí vybrať jeden z katalógových projektov, ktoré tá ktorá firma ponúka. Pravdaže, jednotlivé návrhy je možné pozmeniť a prispôsobiť požiadavkám stavebníka, v porovnaní s originálne naprojektovaným domom však vždy pôjde o určitý kompromis. Spoločnosti zabezpečujúce stavby domov na kľúč sa obvykle zaoberajú jedným konkrétnym konštrukčným systémom. Buď ide o ľahké montované drevostavby, celodrevené stavby, alebo aj murované stavby – obvykle z ľahčených tvárnic. Na koho sa však môžu obrátiť tí ktorí si chcú nechať dom navrhnúť priamo na mieru a nechať si ho postaviť z materiálov podľa vlastných predstáv? Odvážlivci, ktorí sa odhodlajú k svojpomocnej výstavbe rodinného domu sa obvykle musia na niekoľko dlhých mesiacov, často i niekoľko rokov rozlúčiť s pokojným a nerušeným životom, či už v práci alebo doma. Aj v prípade, že si stavebník na vypracovanie projektu aj na realizačné práce dokáže zabezpečiť skutočných profesionálov, zostáva ešte množstvo ďalších úkonov súvisiacich s vybavovaním na úradoch, ale predovšetkým s koordinovaním a riadením celého procesu prípravy a stavby domu. Od všetkých týchto povinností sa môže stavebník odbremeniť, ak si na manažovanie stavby objedná odborníka, ktorý na seba prevezme celú zodpovednosť za to, že dom bude postavený kvalitne a za rozumnú cenu. I keď je to pre naše končiny zatiaľ neobvyklé, na Slovensku už existuje takáto možnosť aj pre drobného stavebníka.

Čo je úlohou manažéra stavby?

Manažér stavby je nezávislý odborný pracovník vo výstavbe, ktorý zastupuje záujmy stavebníka resp. investora v štádiu prípravy a realizácie stavby, prípadne sprostredkováva aj záručný a pozáručný servis stavby. Manažér stavby uplatňuje realizovateľné predstavy a požiadavky stavebníka a zastupuje jeho záujmy vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavby. Po celý čas organizuje a koordinuje jednotlivé kroky a má pod kontrolou aj finančnú stránku veci tak, aby stavebník nezostal tesne pred dokončením stavby bez peňazí, alebo aby mu zostali prostriedky na zariadenie. Aby bol celý proces prehľadný, dobre kontrolovateľný a zároveň vždy zrozumiteľný aj pre stavebníka, vypracuje časový a finančný plán prípravy a realizácie stavby. Z priebehu stavby vyhotovuje záznam a fotodokumentáciu. Medzi úlohy manažéra stavby patrí najmä prenášanie informácií od stavebníka ku jednotlivým dodávateľom a kontrolovanie správnosti ich interpretácie. Kontroluje úplnosť a vykonateľnosť projektu a súlad so zákonnými požiadavkami, odhaduje rozpočet a náklady na stavbu. Predkladá stavebníkovi možné optimalizačné riešenia stavby rodinného domu podľa ním zvolených kritérií, uskutočňuje výber dodávateľov a predkladá stavebníkovi odporučenia. Vybavuje súvisiacu dokumentáciu pre stavebné povolenie a po ukončení stavby aj kolaudačné rozhodnutie. Dohliada na vecnú a cenovú správnosť a úplnosť dodávateľských zmlúv a faktúr. Kontroluje súlad medzi projektom a skutočnosťou počas výstavby, riadi zmeny v projekte, spolu s dodávateľmi rieši prípadné vzniknuté mimoriadne udalosti a informuje o tom investora. Kontroluje rozsah a obsah vykonávaných skúšok a testov a po zdarnom zavŕšení stavby riadi prevzatie hotového rodinného domu.

Stavebník, ktorý si objednáva manažovanie stavby domu, musí uzatvoriť s manažérom stavby mandátnu zmluvu. Pre uskutočnenie právnych úkonov je navyše potrebné vystaviť pre manažéra stavby písomnú plnú moc. Úlohou stavebníka je potom už len vyjadrovať svoje predstavy a požiadavky na rodinný dom, podpisovať dokumenty a dodávateľské zmluvy a samozrejme stavbu financovať.

-pan-
Foto: www.thinkstock.cz

Diskusia
11.12.2012 11:01Re: manazent stavby
29.10.2012 8:11manazent stavby
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.