TVOJDOM.SK

Búrať alebo rekonštruovať?

Stavba a rekonštrukcia - 16.4.2012

Väčšina Slovákov v súčasnosti býva v rodinných domoch, z ktorých mnohé majú viac ako štyridsať rokov a v rôznych ohľadoch už nevyhovujú súčasným nárokom na bývanie. Oplatí sa pustiť do ich rekonštrukcie alebo je výhodnejšie starý dom zbúrať a postaviť na jeho mieste nový?

reklama

Rodinný dom je do dnešného dňa najrozšírenejšou formou vlastného bývania na Slovensku. Tomuto trendu napomáha aj skutočnosť, že náklady na zabezpečenie vlastného rodinného domčeka so štandardnou výmerou v malom meste alebo na vidieku sú často porovnateľné s kúpou nového bytu. Mnohí z tých, ktorí si kúpia alebo zdedia parcelu so starším domčekom, potom stoja pred otázkou, či tento dom, ktorý je po stavebnej alebo aj po dispozičnej stránke pre nich nevyhovujúci, budú rekonštruovať alebo ho zbúrajú a začnú stavať od znova.

Rozhodnutiu ktorou z týchto ciest sa vybrať, by mala pomôcť analýza stavebno-technického stavu objektu, ktorá odhalí skutočný stav konštrukcií a určí možnosti zmien dispozičného riešenia. Z tohto odborného posudku by malo vyplynúť, či je objekt po technickej stránke vôbec schopný zniesť prestavbu podľa nárokov budúceho užívateľa, alebo či by z hľadiska finančných nákladov na prestavbu nebolo efektívnejšie dom asanovať a postaviť nový. Ak ide o kultúrnu pamiatku alebo sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne mesta, treba navyše požiadať pamiatkový úrad o stanovisko a vyžiadať si územno-technickú informáciu o danom objekte.

Rekonštrukcia má svoje limity

Možnosti prestavby a jej efektívnosť ovplyvňuje najmä technický stav konštrukcií. Tie môžu byť poškodené, alebo jednoducho technicky zastaralé. Častým prípadom je pri starších stavbách vlhnutie stien v dôsledku poškodených alebo celkom chýbajúcich hydroizolácií. Tu treba mať na pamäti, že aj keď sa vytvorí nová hydroizolácia (napr. podrezaním muriva alebo injektážou), murivo už zostane trvalo poškodené v dôsledku vysokého obsahu solí, ktoré sa počas rokov dostávali do stien spolu so zemnou vlhkosťou alebo z atmosférických zrážok. Aj v prípade, že sú konštrukcie relatívne zdravé, treba brať do úvahy, že rekonštruovaná stavba by mala zodpovedať súčasným stavebným normám, napr. z hľadiska energetickej náročnosti, čo obvykle vyžaduje zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, modernizáciu vykurovacieho systému, prípadne aj kompletnú rekonštrukciu strechy.

Veľký vplyv na možnosti dispozičného riešenia má pri rekonštruovanej stavbe nosný systém - jeho typ a rozmiestnenie konštrukčných prvkov. Posudzuje sa miera úmernosti prestavby, čiže množstvo nevyhnutných zásahov do nosných a nenosných konštrukcií vo vzťahu k tomu, do akej miery bude takto upravený objekt zodpovedať nárokom jeho užívateľov na nové bývanie.

Pre a proti rekonštrukcie a novostavby

Pri rozhodovaní o tom, či starý dom opraviť alebo zbúrať treba zvážiť aj ďalšie praktické hľadiská. Medzi výhody rekonštrukcie starého domu napríklad patrí, že dom už je zapísaný v katastri nehnuteľností, má popisné číslo a obvykle už je napojený na inžinierske siete. Na druhej strane sú tu náklady spojené s rekonštrukciou, ktoré niekedy môžu prevyšovať sumu novostavby, pričom je nutné akceptovať určité obmedzenia, pokiaľ ide o dispozičné alebo aj materiálové riešenie. Treba tiež rátať s tým, že priebeh rekonštrukcie je do značnej miery nepredvídateľný. Môžu sa vyskytnúť problémy, ktoré si vynútia zvýšenie nákladov alebo aj zmenu projektu, čiže je nevyhnutná finančná aj časová rezerva.

Stavba nového domu naproti tomu poskytuje oveľa väčšiu slobodu pri voľbe polohy a orientácie domu, riešeniu dispozície a voľby materiálov. Jasne definované vlastnosti materiálov ako i možnosť všetko vopred naprojektovať a naplánovať a minimalizujú riziká komplikácií. Ku komplikáciám novostavby na parcele, kde stojí starší objekt, prirodzene patrí nutnosť zbúrania pôvodnej stavby a odstránenie stavebného odpadu. Ďalší postup je rovnaký, ako pri iných novostavbách, čiže je nutné získať stavebné povolenie, nechať vypracovať projekty, zabezpečiť realizáciu pod odborným stavebným dohľadom a po ukončení stavby kolaudácia a zápis do registra nehnuteľností.

-pan-
Foto: www.thinkstock.cz

Diskusia
Nikdo tento článek zatím nekomentoval. Buďte první...
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.