TVOJDOM.SK

Zmluva o zriadení vecného bremena

Pozemky - 9.12.2004

Kúpa pozemku je záležitosť, ktorú nie je dobré podceniť. Ešte pred jej uskutočnením treba všetko poriadne preveriť, overiť. Kde a ako o pozemku zistiť čo najviac informácií, sme trošku načali v článku „Kúpa pozemku – ako sa orientovať v liste vlastníctva“. Dnes budeme v tejto téme pokračovať a priblížime si, ak k...

reklama
Kúpa pozemku je záležitosť, ktorú nie je dobré podceniť. Ešte
pred jej uskutočnením treba všetko poriadne preveriť, overiť.
Kde a ako o pozemku zistiť čo najviac informácií, sme trošku
načali v článku „Kúpa pozemku – ako sa orientovať v liste
vlastníctva“. Dnes budeme v tejto téme pokračovať a priblížime
si, ak k pozemku, ktorý plánujeme kúpiť, existuje nejaká zmluva
o vecnom bremene (či už obmedzujúca práva na zmienenom
pozemku, alebo naopak spísaná v jeho prospech), ako takáto
zmluva vyzerá.V zmluve má byť najprv opísaná nehnuteľnosť zaťažovaná
vecným bremenom (teda napr. vedľajší pozemok, cez ktorý
budeme mať – na základe uzavretia tejto zmluvy – povolený
prístup). Vlastník tejto nehnuteľnosti (pozemku) je v zmluve
označený ako „povinný z vecného bremena“. Ten, v prospech
ktorého sa vecné bremeno zriaďuje, je „oprávnený z vecného
bremena“.Predmetom vecného bremena môže byť zaťažený i celý pozemok
(podľa zmluvy potom môžeme napríklad vstúpiť na ktorúkoľvek
časť pozemku), alebo iba na niektorú jeho časť (napr.
dvojmetrový pruh zeme pri okraji pozemku a pod.) Táto časť
musí byť presne opísaná a tiež vymeraná. Napríklad na prístup k
svojej chate nebudeme mať právo prístupu na celý pozemok s
veľkosťou stoviek hektárov, ale len na úzku cestičku pri jeho
okraji. Táto cestička by mala byť vymeraná, oddelená v
geometrickom pláne od zbytku pozemku a tento geometrický
plán je potom súčasťou zmluvy o vecnom bremene.Vecné bremeno je vždy nejako nazvané a tento názov vymedzuje
to, čo na ňom oprávnený z vecného bremena môže robiť.
Napríklad vecné bremeno „práva jazdy a chôdze“ jednoznačne
hovorí, že tadiaľto môžeme prejsť peši a na dopravnom
prostriedku, ale už tu nesmieme nič upravovať, meniť a
podobne.Zmluva môže byť uzavretá úplatne (teda za prejazd vedľajším
pozemkom zaplatíme napríklad 1.000 korún ročne), alebo
bezplatne (studňu mám na susedovom pozemku zdarma a nič
mu neplatím ani za prístup k nej). To zistíme z odstavca zmluvy,
ktorý nájdeme najskôr pod hlavičkou „Hodnota vecného
bremena“, prípadne „Poplatok za vecné bremeno“.Zo zmluvy prípadne ešte môžeme vyčítať, na ako dlho je vecné
bremeno zriadené (napr. na dobu neurčitú), či prechádza na
dedičov alebo ďalšieho majiteľa.V zmluve je tiež uvedené, kedy nadobúdame oprávnenie z
vecného bremena (teda od kedy začne zmluva platiť). Je to v
okamihu vkladu do katastra nehnuteľností na základe tejto
zmluvy.-ag-
Diskusia
25.2.2009 8:03pozemok
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.